Pisati Olovka

Javnobeležnička komora Srbije apelovala je građane da ne traže papirne izvode iz lista nepokretnosti za bilo koji pravni posao koji obavljaju kod javnih beležnika, pošto beležnici imaju uvid u elektronsku bazu podataka preko Pravosudnog informacionog sistema (PIS), navodi se u saopštenju koje prenosi „Nova ekonomija“.

Pixabay

“Javni beležnici Srbije od građana i inače ne traže papirne izvode iz lista nepokretnosti kada se kod njih obavlja bilo koji pravni posao u vezi sa prometom nekretnina, već oni uvidom u eKatastar, preko PIS-a, proveravaju status određene nekretnine, što im je službena obaveza”, dodaju notari.

Komora podseća i da je u julu na snagu stupila Uredba Vlade Srbije o izdavanju izvoda iz lista nepokretnosti, kojom su definisani uslovi po kojima, pored Republičkog geodetskog zavoda, i javni beležnici i geodetske organizacije mogu na zahtev da izdaju građanima papirne izvode iz lista nepokretnosti.

“Ovi izvodi se, međutim, kod javnih beležnika izdaju samo kada ih građani traže radi nekog drugog posla koji ne može da bude obavljen kod beležnika”, zaključuje se u saopštenju.

Autor: Nova ekonomija