Обавештавају се сви корисници  који имају дуг према ЈП,,ТОПЛИФИКАЦИЈА,,ПОЖАРЕВАЦ, да своје  обавезе измире најкасније до 30 у месецу за претходни месец задужења.

Foto: RTV Biser

Уколико корисници имају већи дуг, позивају се да склопе споразум о исплати на више рата, јер ће ако  своју обавезу не буду измирили бити опоменути и утужени.

Корисници који имају рачуне са већим износом биће искључени са топлификационе мреже Града Пожаревца, што ће само увећати трошкове задужења самих корисника.

Извор: toplifikacija.rs