Obaveštavaju se svi korisnici  koji imaju dug prema JP,,TOPLIFIKACIJA,,POŽAREVAC, da svoje  obaveze izmire najkasnije do 30 u mesecu za prethodni mesec zaduženja.

Foto: RTV Biser

Ukoliko korisnici imaju veći dug, pozivaju se da sklope sporazum o isplati na više rata, jer će ako  svoju obavezu ne budu izmirili biti opomenuti i utuženi.

Korisnici koji imaju račune sa većim iznosom biće isključeni sa toplifikacione mreže Grada Požarevca, što će samo uvećati troškove zaduženja samih korisnika.

Izvor: toplifikacija.rs