Komisija za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja raspisala je Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u poljoprivredi na teritoriji opštine Žabari u 2022. godini.

Foto: Pixabay

Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica), sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Žabari, da podnesu zahtev za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u poljoprivredi.

Za ovu namenu obezbeđena su sredstva u iznosu od 5.600.000,00 dinara

Period za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za 2022. godinu, traje od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu opštine Žabari i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Žabari, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, odnosno najkasnije do 30.12.2022. godine.

Detaljne informacije mogu se dobiti od Komisije za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Žabari, ili na brojeve telefona 012/250-053 i od 7.00 do 15.00 sati svakog radnog dana u periodu trajanja javnog poziva.