Sa ciljem ostvarivanja još višeg nivoa saradnje sa nevladinim sektorom, lokalna samouprava Kučeva (Opština Kučevo) poziva predstavnike udruženja građana sa teritorije opštine Kučevo da uzmu učešće u konsultacijama koje se odnose na predstojeći konkurs za izbor programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Opštine Kučevo za 2022. godinu.

Foto: RTV Biser

Konsultacije će se održati 24.02.2022. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama Opštinske uprave Kučevo – skupštinskoj sali.