Град Пожаревац позива заинтересоване грађане и Удружења за заштиту животиња,законске заступнике стамбених заједница тј. управнике и адвокате да предају своје предлоге за измену појединих чланова Одлуке о држању домаћих и егзотичних животиња на територији града Пожаревца.

Pixabay

Ради сачињавања новог предлога Одлуке који ће бити достављен Скупштини Града Пожаревца на одлучивање потребно је да  доставите предлог измене конкретног члана Одлуке на који имате примедбу са предлогом текста наведеног члана.

Због епидемиолошких мера јавној дискусији могу присуствовати овлашћени представници заједнице и подручја у коме живе и чији интерес заступају: за стамбене заједнице законски заступници истих, за насеља са стамбеним објектима за појединачно становање (куће) законски заступниик или грађанин кога овласти 50 грађана својим потписом из насеља у коме живи, удружења за заштиту животиња регистрована на територији града Пожаревца

Предлози морају бити потписани и у истима мора бити наведено место становања, а предлоге можете доставити путем писарнице Градске управе Града Пожаревца канцеларија бр. 9 улица Дринска бр. 2 најкасније до 18.03.2021. године.

Јавна расправа биће одржана 19. марта 2021. године у 14 часова у скупштинској сали бр. 107 Градске управе Града Пожаревца.

 

Извор: pozarevac.rs