Centar za socijalni rad Požarevac po ukidanju vanrednog stanja rad organizuje rad u dve smene od ponedeljka do petka. 

Rad u prvoj smeni je od 08.00 do 16.00 časova, a u drugoj od 14.00 do 22.00 časa.

Informisanje građana i rad na prijemu stranaka obavlja se svakog radnog dana u Prijemnoj kancelariji u vremenu od 09.00 časova do 13.30 časova, osim u hitnim slučajevima, a po proceni stručnih radnika.

Posle 22.00 časova radnim danima, i za vreme vikenda i neradnim danima obavlja se samo rad kroz pripravnost i rad po pozivu policije (dežurstvo).

Zaposleni su dužni da za vreme rada poštuju zdravstvene preporuke o merama zaštite za vreme trajanja proglašene epidemije bolesti Covid-19 ali i korisnici usluga treba da se pridržavaju mera zaštite (merenje temrerature, maske i sl. prilikom ulaska u Centar, fizička distanca i ostalo)

Kancelarija Centra za socijalni rad Požarevac u Kostolcu će nastaviti sa redovnim radom, a prijem novih korisnika će obavljati od 10.00-12.00 (ponedeljak, sreda i petak), dok će u ostalim terminima raditi sa unapred zakazanim strankama.

Telefoni i mail adrese dostupni građanima od 08.00-22.00 časova, radnim danima su: 012/223-681; 531-601; 531-602; faks: 012/224-630; tel:. Kancelarije u Kostolcu 012/240-100, adrese: Moše Pijade 27, Kancelarija u Kostolcu: Trg Bratstva i jedinstva, lokal 6; e-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs