Firme koje se odluče za prihvatanje trećeg paketa državne pomoći treba da do 31. marta 2021. podnesu obrazac PPP-PD za obračunski period februar 2021. godine kao i posebnu izjavu o prihvatanju isplate direktnih davanja na portalu Poreske uprave, za uplatu u aprilu 2021. godine.

Ilustracija/Pixabay

Iz Poreske uprave podsećaju da privredni subjekt koji u propisanom roku ne popuni posebnu izjavu na portalu Poreske uprave neće ostvariti pravo na direktna davanja bez obzira na to da li je podnet obrazac PPP-PD za obračunski period februar 2021. godine.

– Napominjemo da privrednim subjektima koji ne podnose obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom – saopštavaju iz Poreske.

Više informacija, poreski obveznici mogu naći na sajtu Poreske uprave Republike Srbije. Takođe, mogu se obratiti Kontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700 007 i 011-33 10 111, kao i neposredno na šalterima „Vaš poreznik“ u 37 filijala širom Srbije.

Izvor: ekapija