Фирме које се одлуче за прихватање трећег пакета државне помоћи треба да до 31. марта 2021. поднесу образац ППП-ПД за обрачунски период фебруар 2021. године као и посебну изјаву о прихватању исплате директних давања на порталу Пореске управе, за уплату у априлу 2021. године.

Ilustracija/Pixabay

Из Пореске управе подсећају да привредни субјект који у прописаном року не попуни посебну изјаву на порталу Пореске управе неће остварити право на директна давања без обзира на то да ли је поднет образац ППП-ПД за обрачунски период фебруар 2021. године.

– Напомињемо да привредним субјектима који не подносе образац ППП-ПД, односно који немају запослене и нису предузетници, односно предузетници пољопривредници који су се определили за исплату личне зараде, директна давања се исплаћују без давања изјаве о прихватању исплате директних давања у роковима и на начин прописан Програмом – саопштавају из Пореске.

Више информација, порески обвезници могу наћи на сајту Пореске управе Републике Србије. Такође, могу се обратити Контакт центру Пореске управе на бројеве телефона 0700-700 007 и 011-33 10 111, као и непосредно на шалтерима „Ваш порезник“ у 37 филијала широм Србије.

Извор: екапија