Grad hoće da kupi „Gem“

Gradonačelnik Saša Pavlović je na sednici Skupštine grada izjavio da se pitanje potpisivanja ugovora za kupovinu Doma vojske u Požarevcu još uvek ne zna. On je objasnio da razlog odlaganja potpisivanja ugovora leži u zahtevu Grada za promenom uslova pod kojima se nepokretnost kupuje.

Foto: RTV Biser

Konkretno, Grad insistira na tome da se omogući knjiženje kao vlasnika nakon plaćanja prve rate. Bez ove promene, smatra se da nema svrhe plaćati u ratama. Veruje se da će ovaj zahtev biti odobren, ali to trenutno zadržava proces kupovine Doma vojske.

Pavlović je istakao da je ovo već druga izmena ugovora. Prema trenutnom budžetskom planu, Grad planira da stekne kompleks u Voje Dulića 2 za iznos nešto više od 75 miliona dinara, raspoređenih na pet godišnjih rata. Prva rata iznosi 15.217.000 dinara, dok će poslednja rata biti isplaćena 2027. godine.

Takođe, gradonačelnik je najavio da Grad razmatra mogućnost kupovine GEM-a, za koji su već zatražili procenu vrednosti. Međutim, kasarna Sopot više nije u planu za prodaju jer je izbačena iz master plana vojske.