Galerija savremene umetnosti u Centru za kulturu „Dragan Kecman“ Kučevo osnovana je 2017. godine, sa ciljem da prikazuje i afirmiše, produkciju savremene vizuelne umetnosti.

Foto: RTV Biser

Programsko opredeljenje Galerije je da, javnim predstavljanjem savremenih umetničkih izraza, doprinese decentralizaciji kulture i ravnomernom regionalnom razvoju.Da bude prepoznata kao mesto koje omogućava predstavljanje umetničkih i kustoskih projekata.Da kao produkcijski centar doprinese razvoju savremene umetnosti i inovativnih umetničkih praksi, posebno osnaživanju lokalne likovne scene.

Konkurs je otvoren do 15.februara 2022. godine.
Zakon kurs je neophodno dostaviti:
1. opis projekta – koncepciju izložbe sa tehničkim opisom;
2. vizuelnu dokumentaciju (do 10 ilustracija projekta sa kojim se konkuriše);
3. profesionalnu biografiju (CV);
4. kontakt podatke: elektronsku adresu i broj telefona.
Prijave treba dostaviti isključiv oelektronskom poštom na adresu: galerija.czkkucevo@gmail.com
Pijave će razmatrati Umetnički savet Galerije sa vremene umetnosti, imenovan na periodod 2021-2025. godine, u sastavu: Dr Jelena Anđelković Grašar, istoričarka umetnosti, AleksandraStokić, diplomirana vajarka i Milan Glozić, strukovni likovni umetnik.
Učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima najkasnije do 1.marta 2022. godine, putem elektronske pošte.
Rezultati će biti objavljeni na internet stranici Centra za kulturu Kučevo, FB stranici Centra za kulturu Kučevo i posredstvom medija.
Pravo da konkurišu imaju svi likovni i primenjeni umetnici.
Organizator obezbeđuje:
– katalog – flajer (A4 format, štampa 4/4, trifoldili po dogovoru);
– organizaciju (postavljanje radova, reklamu i marketing događaja, izradu plakata, pozivnica);
– kotel prilikom otvaranja izložbe.
Organizator zadržava pravo da, u skladu sa aktuelnim merama vezanim za sprečavanje zarazne bolesti COVID-19, odluči o načinu realizacije svake pojedinačne izložbe.
Prijavom na Konkurs autor prihvata navedene uslove.
Kontakt za dodatne informacije: 012/852-466 (svakog radnog dana u periodu od 10 do 13 časova).