Stanovnici opštine Kučevo zahvaljujući projektu “Hoćemo novu šansu – recikliraj“ od nedavno imaju priliku da doprinesu reciklaži, tako što će ambalažni otpad iz svojih domaćinstava pravilno razdvojiti i odložiti na obeležena mesta. U okviru projekta koji su pokenule kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Sekopak, u saradnji sa opštinom Kučevo, postavljeno je 30 kontejnera i 20 kutija za odvajanje PET plastike i aluminijumskih limenki.

Nazivom projekta “Hoćemo novu šansu – recikliraj” organizatori šalju poruku da otpad može da bude značajan resurs, te da pravilnim odlaganjem i recikliranjem dajemo šansu PET plastici i aluminijumskim limenkama da  ponovo završe na rafovima prodavnica. Na ovaj način, smanjuje se količina otpada na deponijama, štede materijali neophodni za proizvodnju ambalaže, čime se dalje štede energija, voda, kao i drugi prirodni resursi, koji su nam danas veoma važni.

Opština Kučevo je bogata prirodnim lepotama i drugim znamenitostima od važnosti za razvoj turizma i ruralni razvoj. Dolaskom kompanije kao što je Coca-Cola HBC i uz podršku Sekopaka, ostvarićemo dugogodišnju težnju svih građana da odgovorno upravljamo otpadom. Zahvalni smo što su ove dve kompanije prepoznale našu opštinu, a mi ćemo se u daljem radu truditi da opravdamo njihovo poverenje i obezbedimo bolje i kvalitetnije mesto za život naših građana“, rekao je Nenad Mikić, zamenik predsednika opštine Kučevo.

Kontejneri za PET plastiku i limenke postavljeni su širom opštine Kučevo, i to u selima Rabrovo, Kaona, Ševička Neresnica, Neresnica, Gložana, Duboka i Popovac.

„Kao operateru ambalažnog otpada, važno nam je da građani širom Srbije stvore ekološke navike i počnu da odvajaju ambalažni otpad u svojim domaćinstvima. Zbog toga je naše zadovoljstvo što smo zajedno sa partnerima napravili ovaj projekat, koji ima za cilj da zajedničkim snagama uspostavimo dobar sistem za primarnu selekciju ambalažnog otpada i time očuvamo prirodna bogatstva Kučeva”, saopštila je Violeta Belanović Kokir, generalna direktorka Sekopaka. 

U okviru projekta sprovodi se i edukacija građana o primarnoj selekciji, koja je ključna kako bi sistem funkcionisao.

Otvaranjem punionice gazirane vode Rosa Homolje, Kučevo i ovaj region su postali još jedan dom naše kompanije u Srbiji. Kao i svuda gde poslujemo, zajedno sa lokalnom zajednicom i partnerima želimo da doprinesemo rešenju važnih izazova, a otpad je svakako jedan od njih. Kroz ovaj projekat činimo jedan korak, obezbeđujući građanima neophodnu infrastrukturu za selektivno odlaganje otpada, uz nadu da će čuti našu poruku i dati šansu reciklaži“, kazala je Tisa Čaušević, menadžerka za javne i regulatorne poslove u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija.

Pored projekta „Hoćemo novu šansu – recikliraj“, kompanija Coca-Cola HBC Srbija zajedno sa kompanijom Bambi, nedavno je organizovala volontersku akciju u Kučevu, u okviru koje su volonteri očistili otpad u priobalju reke Pek, postavili kućice za ptice i ofarbali ogradu u dvorištu osnovne škole.