Povodom uspešne realizacije treće faze projekta „Biznis inkubator Požarevac“, u prostorijama „Udruženja Roma Braničevskog okruga“ uručeni su besplatni akreditovani sertifikati i tableti korisnicima sertifikovane obuke. Nemačka organizacija „SODI“ u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga (URBO) sprovodi projekat „Biznis inkubator Požarevac: Promocija zapošljavanja i zapošljivosti Roma, povratnika i interno raseljenih lica u Braničevskom okrugu“, koji se fokusira na marginalizovane grupe unutar romske populacije, sa posebnim akcentom na mlade, žene, povratnike po sporazumu o readmisiji i interno raseljena lica.

Foto: RTV BISER

Koordinator Biznis inkubatora Požarevac Žaklina Andrejić, ispred projektnog tima i Udruženja Roma Braničevskog okruga, pozdravila je prisutne i čestitala korisnicima na uspešno položenoj sertifikovanoj obuci.

Foto: RTV BISER

„Ovaj projekat se finansira i sprovodi u saradnji sa našom partnerskom organizacijom SODI iz Berlina, kao i Ministarstvom finansija i ekonomije BMZ iz Berlina, a obuka polaznika je organizovana sa Zanatsko obrazovnim centrom „Božidar Adžija“ iz Novog sada kojima se zahvaljujemo na saradnji“, rekla je Žaklina.

Foto: RTV BISER

Nataša Ilić Milovac, direktor Zanatsko obrazovnog centra „Božidar Adžija“ koji je bio zadužen za organizovanje i sprovođenje obuke, izrazila je zadovoljstvo što su polaznici bili uspešni, omogućivši da obuke budu završene po planu.

„Zahvaljujem se pre svega svima vama na saradnji, na tome što ste bili dobri i završili obuku. Nadam se da ste bili zadovoljni i da će te nastaviti da se pridružujete daljim akcijama i projektima. Posebno se zahvaljujemo Udruženju roma Braničevskog okruga (URBO) koji su nam bili od pomoći da dođemo do vas i da lakše dođemo do zajedničkog cilja“, istakla je Milović.

Akreditovane sertifikate i tablet računare dobilo je dvadeset pet korisnika „Biznis inkubatora Požarevac“.

Akreditovane sertifikate i tablet računare dobilo je dvadeset pet korisnika „Biznis inkubatora“.

Projekat „Poslovni inkubator Požarevac: Promocija zapošljavanja i zapošljivosti Roma, povratnika i interno raseljenih lica u Braničevskom regionu“ realizuje Udruženje Roma Braničevskog okruga iz Požarevca i nemačke organizacije SODI – Solidaritatsdienst International e.V iz Berlina, a finansiran je od strane Nemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Aktion Deutschland Hilf.

 

Autor/Foto: RTV BISER