Posete u gerontološkim centrima i domovima za stare na teritoriji Republike Srbije, koje su bile zabranjene zbog epidemije korona virusa, od danas, 09. juna ponovo su dozvoljene, nakon odluke Kriznog štaba za zdravstvo Vlade Republike Srbije, a na osnovu mišljenja epidemiologa.

Ilustracija/Pixabay

U cilju obezbeđivanja bezbednog, jednakog i zakonitog postupanja sve do stvaranja povoljne epidemiološke situacije COVID-19, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, doneo je i Instrukciju o načinu rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja odraslih i starijih prilikom organizovanja poseta korisnicima na smeštaju.

Prema donetoj instrukciji, posete korisnicima, koje moraju biti unaprede dogovorene i zakazane, mogu se realizovati svakim danom, u povoljnim vremenskim uslovima (temperatura iznad 18 stepeni) bez kiše i vetra, u periodu od 10 do 18 časova, u okviru dvorišta ustanove/organizacije.

Korisnik može imati posete dva puta sedmično, a u zavisnosti od njegove želje i zdravstvenog stanja, može trajati najduže 15 minuta po poseti;

Na ulasku u dvorište ustanove posetiocima se vrši provera temperature i drugih simptoma bolesti Covid 19. Licima koji imaju neke simptome, zabranjen je ulaz, dok se ostalima na ulazu u dvorište obavezno vrši dezinfekcija ruku, obuće (dezobarijera), a tokom trajanja posete i korisnik i posetilac moraju nositi zaštitne maske, a posetilac obavezno mora imati i vizir i držati se propisane distance od korisnika od najmanje 2 metra.

Obaveza zaposlenih jeste da posetioce i korisnike dovode do mesta posete i nazad, kao i da budu prisutni tokom trajanja posete (koristeći zaštitnu opremu) u cilju sprečavanja direktnog kontakta (dodirivanje, grljenje, pozdravljanje) korisnika i posetioca.

Posetioci ne mogu da se kreću po ustanovi već isključivo da budu samo na mestu koje je unapred određeno za posetu, u okviru dvorišta, gde je obezbeđen prostor za sedenje za najviše tri osobe – korisnik i najviše dva lica koja dolaze u posetu. Mesto za posete obavezno mora biti dezinfikovano i pre i nakon realizovane posete.

Ukoliko ustanova raspolaže sa više ulaza u dvorište, neophodno je odrediti samo jedan ulaz za lica koja dolaze u posetu, u cilju vršenja nadzora i provere stanja svih potencijalnih posetilaca.

Instrukcija o načinu rada prilikom organizovanja poseta