Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspodelilo je sredstva za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave. Iz Braničevskog okruga novac je dobio Grad Požarevac i Opštine Žagubica, Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi.

Foto: RTV Biser

Opština Žsgubica je dobila 19.000.000 dinara za rekonstrukciju atarskog puta u naselju Medveđica.

Opština Veliko Gradište dobilo je 8.000.000 dinara za usavršavanje rada Skupštine Opštine Veliko Gradište uvođenjem sistema E-skupštine – faza 2.

Iznos od 11.800.000 dinara opredeljeno je za Opštinu Petrovac na Mlavi za osavremenjavanje rada Skupštine opštine Petrovac na Mlavi kroz uvođenje E-skupštinskog sistema.

Grad Požarevac  za tretman distributivne vododovodne mreže-cevovoda pitke vode degradacijom biofilma dobio je 12.500.000 dinara.