Ministarstvo za brigu o selu raspisalo Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu, za koji je iz budžeta Republike Srbije izdvojeno 500.000.000,00 dinara. Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Foto: RTV Biser

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara. Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara. Ministarstvo za brigu o selu dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđen u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom. Tržišnu vrednost seoske kuće sa okućnicom utvrđuje jedinica lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim poreskim organom i nadležnim organom za geodetske poslove.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava, do utroška budžetskih sredstava, a najkasnije do 1.11.2022. godine.

Detaljnije o konkursu možete naći na sledećem linku https://mbs.gov.rs/konkursi.php