Fond za razvoj je odobrio još 36 zahteva za kredite ukupne vrednosti 396.279.270 dinara, kao vid finansijske podrške preduzećima u uslovima izazvanim pandemijom COVID-19.

Fond je na prošloj sednici Upravnog odbora odobrio 24 kredita za likvidnost vredna 223.250.000 dinara, a za firme koji se bave turizmom, ugostiteljstvom i putničkim saobraćajem odobreno je pet kredita koji vrede 28.350.000 dinara, objavio je Fond.

Kada je reč o investicionim kreditima za pravna lica i preduzetnike po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini, odobreno je šest kredita u iznosu od 136.679.270 dinara i 34.126.074 dinara bespovratnih sredstava.

Takođe, odobren je jedan dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva u iznosu od 8.000.000 dinara, a na istoj sednici odbijen je jedan zahtev za likvidnost.

 

Autor: eKapija