Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba.

Pixabay

Ove godine obeležava se 75. rođendan Ujedinjenih nacija i 30. rođendan Međunarodnog dana starijih osoba. Takođe, 2020. godinu je obeležila pandemija COVID-19. Uzimajući u obzir da je rizik za obolevanje veći među osobama starije životne dobi, javnozdravstvene politike i programi su obuhvatili promotivne aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o njihovim posebnim potrebama. Takođe je važno prepoznati odgovornost starijih osoba prema sopstvenom zdravlju i njihovu ulogu u fazama spremnosti i reagovanja na trenutnu i buduću pandemiju. Ova godina je takođe prepoznata kao „Godina medicinskih sestara i babica”. Međunarodni dan starijih osoba naglašava ulogu zdravstvenih radnika, posebno medicinskih sestara u pružanju zdravstvene zaštite starijoj populaciji i poziva na podizanje kapaciteta kako bi se obezbedila bolja podrška zdravstvenom sistemu.

Ciljevi Međunarodnog dana starijih osoba 2020:

  • Upoznati stručnu i opštu javnost o strateškim ciljevima Dekade aktivnog starenja.
  • Izgraditi platformu za inovacije i promene, koja će omogućiti povezivanje ljudi i razmenu ideja.
  • Podržati zemlje u planiranju i realizaciji aktivnosti, na način da će svakoj zemlji stajati na raspolaganju veštine i alati koji će omogućiti kreiranje politike zdravog starenja.
  • Raspolagati kvalitetnijim podacima o zdravom starenju na globalnom nivou.
  • Podizanje svesti o posebnim zdravstvenim potrebama starijih osoba, njihovom doprinosu sopstvenom zdravlju i funkcionisanju društava u kojima žive.
  • Podizanje svesti o značaju zdravstvenih radnika i saradnika u pružanju zdravstvene zaštite starijim osobama, sa posebnim osvrtom na profesiju medicinskih sestara.
  • Izneti predloge za smanjenje nejednakosti u zdravlju starijih osoba među razvijenim zemljama i zemljama u razvoju.
  • Povećati razumevanje uticaja pandemije COVID-19 na starije osobe, zdravstvenu politiku i sistem zdravstvene zaštite.

Zavod za javno zdravlje Požarevac, u saradnji sa domovima zdravlja na teritoriji Braničevskog i Podunavskog okruga podržava i organizuje obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba, sa ciljem da se naglasi važnost smanjenja nejednakosti u životnom okruženju stanovnika trećeg doba.

Na nivou lokalne zajednice, Međunarodni dan starijih osoba ćemo obeležiti u petak, 02. oktobra 2020. godine, u periodu od 8,00 do 10,00 sati u prostorijama Crvenog krsta Požarevac.

U organizaciji pomenute akcije za zdravlje učestvuju Zavod za javno zdravlje Požarevac, Crveni krst Požarevac, Dom zdravlja Požarevac, Medicinska škola Požarevac uz podršku regionalnih i lokalnih medija (tv, radio i novine).

Autor: RTV Biser, Izvor: ZZJZP