Za lokaciju regionalnog centra za upravljanje otpadom, koji treba da se izgradi na području grada Požarevca, definitivno je određen atar naselja Kličevac.

Ilustracija/Pixabay

Oko toga više nema rasprava, jer su odbornici Skupštine grada usvojili odluku o izradi druge izmene i dopune Prostornog plana grada Požarevca, u delu koji se odnosi na određivanje lokacije za gradnju.

Donošenjem takve odluke, stekli su se preduslovi za dalju plansku razradu lokacije, a na osnovu Programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2031. godine.

Za navedenu odluku glasali su svi odbornici, sem troje opozicionih. Slobodan Vasić, šef Odborničke grupe „Dosta je bilo – RIIS Istok“, istakao je da se odbornici koji glasaju za ovu odluku, time odriču plodnog stiškog zemljišta koje su stekli njihovi dedovi.

– Odlučili ste da devastirate 40 hektara plodne stiške zemlje. Malo nam je što su je devastirali rudnici, sada mi nastavljamo sa raznim ekološkim deponijama – rekao je Vasić.

Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović izjavio je da je zemljište za deponiju, površine 35 hektara, poklon od države i da ono ne predstavlja ni „pola posto“ ukupnog plodnog zemljišta na teritoriji grada.