Evropsko udruženje sudija i tužilaca za demokratiju i slobode (MEDEL) svakog 23. maja obeležava Dan opomene za nezavisnost pravosuđa u Evropi. Na ovaj dan, pre 16 godina, Mafija je u Palermu ubila italijanskog tužioca Đovanija Falkonea.

Foto: Vikipedija

Povodom Dana opomene za nezavisnost pravosudja društvo sudija Srbije izdalo je saopštenje u kome navode da evropske sudije i tužioci upozoravaju na sve učestalije slučajeve ugrožavanja nezavisnosti pravosuđa i urušavanja demokratskih tekovina podele vlasti. Uprkos deklaratornoj podršci evropskih zemalja principu vladavine prava i uprkos podršci primeni međunarodnih standarda u pravosuđima, primetan je sve veći politički uticaj na pravosuđe i kršenje prava građana na nezavisnog i nepristrasnog sudiju, navodi se u saopštenju društva sudija Srbije. Zabrinjavajući je i rastući trend umanjivanja dostignutih vrednosti i sve učestaliji pritisci na nosioce pravosudnih funkcija u Turskoj, Poljskoj, Srbiji…

Društvo sudija Srbije takođe izražava solidarnost sa svojim španskim kolegama, sudijama i tužiocima, koji su prvi put, ujedinjeni, stupili u zajednički štrajk. Društvo sudija se pridružuje njihovim zahtevima i poziva da se i u Srbiji obezbede veće garancije za pravosuđe nezavisno od političke kontrole, da se povećaju materijalni i ljudski resursi i da se unapredi organizacija pravosudnog sistema. Samo ispunjenjem ovih zahteva može se obezbediti da pravosudni sistem funkcioniše oslobođen svih pritisaka i time povrati poverenje građana u pravosuđe, stoji u sopštenju.

Dan opomene za nezavisnost pravosuđa će obeležiti 22 strukovna udruženja sudija i javnih tužilaca u 16 evropskih država.