Stepen Celzijusa (°C)  za temperaturu nazvana je po švedskom naučniku Andersu Celzijusu.

Foto: Pixabay

Anders Celzijus, švedski astronom koji je izumeo celzijusovu skalu temperature, rođen je 27. novembra 1701. godine u Upsali u Švedskoj, kao sin profesora astronomije Nilza Celzijusa i unuk matematičara Magnusa Celzijusa.

Kao mlad se vrlo brzo i sam orijentisao na naučni rad. Završio je Univerzitet u Upsali, na kome je predavao njegov otac i već 1730. godine, posle diplomiranja i sam počeo da radi tamo. Radio je kao profesor astronomije, a bavio se i naučno-istraživačkim radom. Njegova prva istraživanja su obuhvatala pojavu polarne svetlosti tj. aurore borelis. U vezi ovih istraživanja Anders Celzijus je prvi koji je sugerisao na postojanje veze između ove svetlosti i promena u magnetnom polju Zemlje.

Godine 1733. publikovao je kolekciju od 316 opservacija aurore borelis za period od 1716. do 1732. godine.
Od 1732. do 1735. godine putovao je po Evropi, posjećujući ugledne opservatorije u Nemačkoj, Italiji i Francuskoj. Po ugledu na njih 1741. godine osnovaće astronomsku opservatoriju i na Univerzitetu u Upsali, za koju kupuje najsavremeniju opremu i instrumente na jednom od svojih dugih putovanja po inostranstvu.

1742. godine izumeo je čuvenu Celzijusovu temperaturnu skalu, uzevši za tačku ključanja vode 0°, a za ta čku topljenja leda 100°. Pet godina kasnije, kolege s opservatorije u Upsali su preokrenule ovu skalu i dale joj današnji („centigradni“) oblik.

Umro je od tuberkuloze u aprilu 1744. u svojoj četrdeset drugoj godini života i tada je skala nazvana po njemu.

 

Izvor: Vikipedija