Извор/Фото: mpn.gov.rs

 

Kако би наставницима олакшали вођење евиденција о напретку ученика кроз функционалност ,,Активности” у систему есДневник, надоградњом система омогућено је да измену и брисање активности могу да ураде само они наставници који су уписали активност.

Такође, у сврху квалитетног извештавања родитеља о напретку ученика омогућен је и приказ унетих активности на порталу мој.есДневник.

Унете активности и формативне оцене видљиве су родитељима на порталу мој.есДневник на временској линији и у делу „активности“.

Унете активности се приказују одмах по уносу, односно нема задршке од 48 сати као код обичних оцена.