Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga (URBO) realizuje projekat „Poslovni inkubator Požarevac: Promocija zapošljavanja i zapošljivosti Roma, povratnika i interno raseljenih lica u Braničevskom regionu“. (broj projekta SODI: 2007RS110).

Pozivamo Vas da učestvujete na ovom Tenderu za opremu za start-up korisnike, koji je objavljen u okviru Projekta Biznis inkubator Požarevac.

U prilogu možete naći Antikorupcijski kodeks, ToR, obrazac za podnošenje prijave i obrazac za Finansijsku ponudu. Rok za podnošenje ponuda je 28.11.2022 godine do 12:00 časova. Svaki tender primljen nakon ovog roka biće automatski odbijen.

S poštovanjem,
Projektni tim
Biznis inkubator Požarevac (BIP)
Udruženje Roma Braničevskog okruga (ARBD)

Dear Sir or Madam,

Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) in cooperation with Association of Roma Branicevo District (URBO) implementing the project “Business incubator Požarevac: Promotion of employment and employability of Roma, returnees and internally displaced persons in the Braničevo region.” (SODI project number: 2007RS110).

We would like to invite you to participate in this Tender 17, Equipment of start-up self-employment, published under the Project, Business incubator Požarevac.

Please find attached Anti-Corruption Codex, ToR, the Template for submission and Financial Offer. The deadline for submission of tenders is 28.11.2022, at 12:00 hours. Any tender received after this deadline will be automatically rejected.

Sincerely,
Project Team
Business incubator Požarevac (BIP)
Association of Roma Branicevo District (ARBD)

 

OVDE MOŽETE PREUZETI POTREBNU DOKUMENTACIJU

A-Template-for-submission-of-offer,-15-Vocational-training

A-Template-for-submission-of-offer-Equipment-of-start-up-self-employment.docx (live.com)

A-Template-for-submission-of-offer-Equipment-of-start-up-self-employment.docx (live.com)

A-Template-for-submission-of-offer-Equipment-of-start-up-self-employment.docx (live.com)