Obuka DIGITALNI MARKETING NA DRUŠTVENIM MREŽAMA organizuje se u okviru Programa profesionalnih obuka za nezaposlene kao deo projekta „Veštine za poslove – Unapređivanje prilika za zapošljavanje i socijalnu inkluziju marginalizovanih grupa kroz poboljšanje poslovnog okruženja u Istočnoj Srbiji“ koji finansira Kraljevina Norveška kroz projekat „Norveška za vas – Srbija“, a koji implementira Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ u partnerstvu sa Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije – RARIS.

Foto: kučevo.rs

Obuka će biti realizovana tokom jula meseca u Kučevu za 10 polaznika, za koje će obuke biti potpuno besplatne, dok polaznici snose eventualne prateće troškove (hrana, troškovi puta i sl.). Nakon završetka procesa prijava, odabrani učesnici biće obavešteni o tačnom mestu i terminima održavanja obuka.

– O obuci: učešćem u obuci, polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima iz oblasti digitalnog marketinga, kreiranjem i uspešnim vođenjem stranica na društvenim mrežama Facebook (Fejsbuk) i Instagram, reklamiranjem, targetiranjem i praćenjem uspešnosti.

– Kako će se realizovati obuka: deo obuka biće realizovan kroz teoretska predavanja (4 dana), deo kroz praktičnu nastavu (15 dana), a na kraju je predviđeno polaganje ispita na osnovu kojeg će polaznici dobiti sertifikat o završenoj obuci.

– Ko može da se prijavi: nezaposleni i to:

 • ·        mladi (18-29 godina),
 • ·        žene,
 • ·        ruralno stanovništvo,
 • ·        osobe sa invaliditetom, i
 • ·        pripadnici drugih osetljivih grupa.

sa prebivalištem na teriritoriji neke od programskih opština, tj:

 1. Golubac
 2. Veliko Gradište
 3. Petrovac na Mlavi
 4. Kučevo
 5. Žagubica
 6. Malo Crniće
 7. Žabari
 8. Velika Plana
 9. Smederevska Palanka

Za dodatne informacije, kontaktirajte nas na:

Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ – RRA BP

Stari korzo 30/3, Požarevac

012/510-824, 511-823

Izvor: kučevo.rs