Skender Kulenović, bio je pisac, tvorac velike, potresne poeme „Stojanka majka Knežopoljka“, koja govori o ustaškom genocidu nad kozarskim Srbima u Drugom svetskom ratu.

Foto: micromreza.com

Skender Kulenović rođen je 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu, gde je završio osnovnu školu. Otac mu je bio Salih-beg iz stare begovske porodice, čije ime sugeriše na poreklo od Kulin-bana. Nakon naglog osiromašenja njegove begovske porodice agrarnom reformom, prelazi u majčino rodno mesto Travnik. Tu je kao spoljni učenik završio Jezuitsku gimnaziju. Već u trećem razredu gimnazije javio se prvim književnim radom, zbirkom soneta „Ocvale primule“. Zatim je studirao pravo na Zagrebačkom univerzitetu, ali je studije napustio i posvetio se novinarstvu.

Godine 1941. stupa u prvi partizanski odred Bosanske Krajine. Nosilac je Partizanske spomenice 1941.

Bio je oženjen Verom Crvenčanin Kulenović, prvom ženom filmskom rediteljkom u Jugoslaviji, sa kojom je imao dvoje dece: Vuka Kulenovića, kompozitora i Biljanu Kulenović, balerinu.

Zbog velikog književnog doprinosa izabran je 16. decembra 1965. za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, a 21. marta 1974. za njenog redovnog člana.

Umro je 25. januara 1978. godine u Beogradu.