Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2019. godini je 2.903 i veći je za 6% u odnosu na 2018, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Ilustracija/Pixabay

Veću za izricanje krivičnih sankcija su podneta 2.002 predloga, a taj broj je, u odnosu na prethodnu godinu, veći za 8%, dok je broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije 1.676, što je, takođe, više za 8%.

Vaspitni nalog prema maloletnim učiniocima krivičnih dela je u 244 slučaja primenio javni tužilac za maloletnike, a u 33 slučaja to je uradio sudija za maloletnike.

U 2019. godini je kazna maloletničkog zatvora izrečena za četiri maloletnika (0,2%).

 

Autor: RTV „Biser“, Izvor: RZS