Romantičarski lirski pesnik mladosti, ljubavi i patriotskog zanosa Branko Radičević umro je na današnji dan 1853. godine u Beču.

Foto: opusteno.rs

Radičević je bio oduševljeni pristalica jezičke reforme Vuka Stefanovića Karadžića. Prvi je počeo da peva na narodnom jeziku i u duhu srpske narodne poezije i pesničkim slobodama označio prodor u novu epohu. Pesme su mu pune vedrine, vitalnosti, žudnje i uživanja u prirodi, ali i predosećaja sopstvene smrti. Mladost je proveo u Karlovcima, čije su lepote, posebno Stražilovo, bile njegova lirska inspiracija. U njegovom stvaračaštvu ističu se pesme „Đački rastanak“, „Tuga i opomena“ i „Kad mlidijah umreti“. Radičevićev alegorijsko – satirični spev „Put“ svojevrsni je pesnikov obračun sa pseudoklasicizmom, sa protivnicima stare feudalno-crkvene kulture i konzervativnom građanskom inteligencijom. Branko Radičević je umro u Beču, gde je studirao pravo i medicinu. Njegovi posmrtni ostaci 1883. godine preneti su iz Beča u Sremske Karlovce i sahranjeni na Stražilovu.

U krvavom obračunu sa bliskim saradnicima, koji je u istoriji ostao poznat kao „Noć dugih noževa“, Adolf Hitler je 30. juna 1934. godine, pod optužbom za zaveru, likvidirao komandanta „jurišnih odreda“ (SA) Ernsta Rema i jednog od, u to vreme, najviših nacističkih glavešina Gregora Štrasera. Te noći je ubijeno ili uhapšeno i stotine drugih političkih i vojnih zvaničnika, većinom oficira SA. U takvoj atmosferi, nacisti su iskoristili priliku da ubiju i Hitlerovog suparnika, bivšeg nemačkog kancelara generala Kurta fon Šlajhera.

Izvor: RTS