Zbog planiranih radova 12.13. i 15. maja bez električne energije ostaće više ulica u Požarevcu i više naselja u opštini Malo Crniće.

Foto: RTV Biser

Požarevac 12.05.2022. 09:00 14:00 deo ulice Šesta lička prema zaobilaznici

Veliko Gradište 12.05.2022. 08:30 14:00 Kusiće

Požarevac 13.05.2022. 08:00 15:00 Redovna godišnja revizija trafostanice Bratinac:
deo od novog groblja prema Bratincu, Bratinac, Bubušinac, Maljurevac, Bradarac, Nabrđe, Trnjane

Malo Crniće 13.05.2022. 08:00 15:00 Redovna godišnja revizija trafo stanice Bratinac:
deo Salakovca, Salakovački put prema kafani Lug, Smoljinac,Šapine, Zabrega

Požarevac 15.05.2022. 08:00 15:00 Redovna godišnja revizija trafo stanica Požarevac 2 i Požarevac 4:
Busije, Rasadnik, Kruška, Bresje, Tavan, Dušanovac, Lučica, Prugovo, Poljana, Dragovac, Ljubičevo, Laguna, Meminac, Sojinsalaš, Industrijska zona, Đure Đakovića, Lučički put sa svim bočnim ulicama, Petrovači put od “Ljubičice“ do kraja sa svim bočnim ulicama, 27. aprila sa svim bočnim ulicama, Šesta lička sa svim bočnim ulicama, Južni deoPožarevca – Čede Vasovića od brojeva 11 i 16 do kraja s asvim bočnim ulicama, LoleRibara – 7-21, 10-24 i 64-84, 55-75, Partizanska od sportske hale prema Mlavskoj sa svim bočnim ulicama, Ilije Gojkovića, Mlavska, Dalmatinska sa svim bočnim ulicama, Šumadijska, Vardarska parna strana i Vardarska 1-9, Kosovska od vojnika do kraja, Zelengorska, Skopljanska, Deligradska, Suvoborska, Prilepska, Kosovska od vojnika do krajasasvimbočnimulicama, Knez Milošev Venac od 18A do kraja, Koste Abraševića, Karađorđeva, Markova, Cane Babović II i III deo, Đurđeva, Beogradska, Proleterska, Bosanska, Boška Vrebalova, Zagorska, Vlade Gandija, Zviška, Beogradski put

U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi.