Zaposleni u socijalnoj zaštiti imaće pravo na naknadu plate u visini od 100 odsto, ukoliko odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije.

Foto: Pixabay

Ovo pravo ostvareno je današnjim Zaključkom Vlade Srbije kojim je prihvaćen Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, u skladu sa ovlašćenjem Vlade, potpisaće Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji sa reprezentativnim sindikatima u oblasti socijalne zaštite i to Sindikatom zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikatom zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije.

Izvor: www.minrzs.gov.rs