Deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Veliko Gradište izlaže se u sedištu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, Žitni trg broj 1, kancelarija broj 8, svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 sati.

Foto: RTV Biser

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Veliko Gradište, može se izvršiti neposredno u sedištu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://www.mduls.gov.rs/, ili na zvaničnoj internet stranici opštine Veliko Gradište http://velikogradiste.rs/ putem banera „Uvid u jedinstveni birački spisak“, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana, u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahteve za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska, građani sa prebivalištem odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Veliko Gradište, mogu podneti Opštinskoj upravi najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, odnosno zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

Građani mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak, da će na predstojećem republičkom referendumu, glasati prema mestu svog boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja), najkasnije pet dana pre dana zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska odnosno zaključno sa 25. decembrom 2021. godine.

SVE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI NA TELEFON 012/660-444