Opšzina Veliko Gradište

Opština Veliko Gradište obaveštava sve zainteresovane stranke za zauzeće javne površine tokom osmomartovskih praznika, da će se zauzeće javne površine odobriti za dane 07.03.2023. godine i 08.03.2023. godine na lokaciji Trg Mladena Miloradovića.

Foto: RTV Biser

Pre podnošenja zahteva za zauzeće, potrebno je doći u kancelariju br. 36 OU opštine Veliko Gradište, počev od dana 06.02.2023. godine, kako bi se izabrala lokacija za postavljanje tezge.

Lokacije će se odobravati prema redosledu javljanja zainteresovanih stranaka.