Skupština opštine Veliko Gradište na 8. sednici 19. jula donela je odluku o usvajanju Plana detaljne regulacije aerodroma Srebrno jezero sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu čime je napravljen još jedan korak ka otpočinjanju radova na izgradnji aerodroma.

lustracija (Foto: Pixabay

Kako se navodi u Planu, budući aerodrom koji će se graditi na površini od 215 hektara nosiće oznaku 4D.

Prema međunarodnoj klasifikaciji aerodroma koju izrađuje ICAO (International Civil Aviation Organization), broj 4 označava dužinu piste koja će prema usvojenom planu biti duža od 1.800 metara, a slovna oznaka „D“ znači da će saobraćati avioni raspona krila od 36-52 metra i razmakom ivica točkova glavnog stajnog trapa od 9 do 14 metara.

Kako je i ranije najavljivano, južna zona područja koje obuhvata plan predviđena je za izgradnju komercijalnih delatnosti orijentisanih ka razvoju turističke ponude i tehničkih objekata koji će raditi u sklopu aerodroma.

Planom je takođe definisana i buduća saobraćajna infrastruktura. Postojeća saobraćajnica ka turističkom naselju Beli bagrem se priključuje na državni put IB reda broj 34, a glavni saboraćajni pristup do aerodroma vodiće preko novog putnog pravca. U planu je izgradnja novog saobraćajnog kraka od pomenutog puta u dužini od 1,8 kilometara.

Izvor: ekapija