Stari Ljudi

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je prisustvo koronavirusa zaključno sa 14. aprilom potvrđeno kod 208 korisnika i 30 zaposlenih u 12 ustanova socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih na teritoriji Republike Srbije.

Foto: Pixabay (ilustracija)

U saopštenju se navodi da je koronavirus prisutan u sledećim ustanovama:

 • Domu za smeštaj odraslih i starih “Stara pruga“ na Umci;
 • Domu za smeštaj odraslih i starih “Doživeti stotu“ u Beogradu, Zemun;
 • Gerontološkom centru u Nišu;
 • Domu za smeštaj odraslih i starih “Nana“ u Beogradu;
 • Domu za smeštaj lica ometenih u razvoju Blace-Trbunje;
 • Domu za smeštaj odraslih lica Kulina;
 • Domu za smeštaj starih lica u Smederevu;
 • Domu za smeštaj odraslih i starih “Eskulap centar“ u Nišu;
 • Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu;
 • Domu za smeštaj odraslih i starih “Sunčev breg“ u Beogradu;
 • Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, Odeljenju Novi Beograd;
 • Gerontološkom centru Beograd – usluga „Pomoć u kući“.

Izolacija u okviru ustanova socijalne zaštite i domova za smeštaj odraslih i starih uspostavljena je u Gerontološkom centru Beograd, radnoj jedinici “Dom Bežanijska kosa“, Domu “Sunčev breg“ u Rakovici, Domu za smeštaj starih lica u Smederevu, Domu “Čegarska dolina“ u Nišu, Domu “Betanija“ u Subotici i u Domu “Nana“ u Beogradu.

Uspostavljen je 14-dnevni smenski rad u Domu “Sunčana padina“ u Beogradu, odnosno 15-dnevni smenski rad u Domu “Arija“ u Zemunu.

U Domu “Oaza mira“ u Smederevu je organizovana izolacija u trajanju od 10 dana, sa planom da se izolacija produži na period od 14 dana.

U Gerontološkom centru u Knjaževcu izolacija će biti uspostavljena od 15. aprila.

U Domu za smeštaj lica ometenih u razvoju Blace-Trbunje izolacija će biti uspostavljena nakon testiranja i dobijanja rezultata testa svih korisnika i zaposlenih.

Potvrđeno je da je u Domu za smeštaj starih lica u Smederevu testirano 38 zaposlenih i 41 korisnik.

Kod četiri korisnika je otklonjena sumnja na prisustvo COVID–19 i oni su iz bolnice vraćeni u Dom, u prostor izolovan od drugih korisnika, dok je devet korisnika hospitalizovano.

U Gerontološkom centru u Nišu potvrđeno je da su rezultati testa na prisustvo COVID–19  negativni kod 101 korisnika i kod 77 zaposlenih.

Očekuju se rezultati testa za još osam korisnika i jednog zaposlenog.

U izolaciji se nalazi 341 korisnik (zbog prisustva simptoma infekcije, dolaska sa bolničkog lečenja, kontakta sa osobama koje imaju simptome infekcije, a za 180 korisnika se očekuju rezultati testa na prisustvo ovog virusa).

U izolaciji se nalazi i 143 zaposlenih (zbog putovanja u inostranstvo, kontakta sa osobama kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa, kontakta sa osobama koje su došle iz inostranstva, dok 82 zaposlenih očekuje rezultate testa na prisustvo COVID-19).

Prijavljeno je i da se četiri hraniteljske porodice i dva hranitelja nalaze u kućnoj izolaciji.

Ukupan broj ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina iznosi 74, sa kapacitetom od 14.512 korisnika.

Od toga je: 57 ustanova za odrasle i starije  (devet domskih odeljenja pri centrima za socijalni rad, 23 gerontološka centra, osam domova za smeštaj odraslih i starih, tri ustanove za smeštaj osoba sa invaliditetom i 14 ustanova za smeštaj osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama) i 17 domova za decu i mlade (10 domova za decu i mlade bez roditeljskog staranja, tri zavoda za vaspitanje dece i omladine i četiri ustanove za decu i mlade sa smetnjama u razvoju).

Ukupan broj privatnih pružalaca usluge socijalne zaštite domski smeštaj odraslih i starijih na teritoriji Republike Srbije iznosi 229, sa kapacitetom od 8.617 korisnika, ističe se u saopštenju.

Izvor: www.minrzs.gov.rs