Od 18. oktobra 2021. godine vršiće se sistematska deratizacija na celom području Gradske opštine Kostolac, kako u gradu Kostolcu, tako i u četiri pripadajuća seoska naselja Klenovnik, Petka, Selo Kostolac i Ostrovo.

Ilustracija/Pixabay

Grad Požarevac, u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, otpočeo je sprovođenje sistematske deratizacije, odnosno uništavanje pacova i miševa na teritoriji Grada.

Sistematsku deratizaciju izvodiće preduzeće „Visan“ iz Beograda – Zemun, a preparat za deratizaciju zvanično je registrovan i dozvoljen za upotrebu. Svi preparati će biti postavljeni u količini i na način da se spreče slučajna trovanja ljudi i životinja.