U ataru sela Laznica, u rejonu Zagrac, započeta je gradnja paraklisa (Crkvice – Кapele).

Paraklis će biti posvećen Svetom Simeonu stolpniku, a grubi radovi, tj. pokrivanje Crkve planirano je do Božića 2021. godine.

Ideja da novo Bogoslužbeno mesto u Laznici bude posvećeno Sv. Simeonu stolpniku potekla je od Protosinđela Jovana, Duhovnika Svete obitelji Lešjanske iz istoimenog manastira Lešje.

Otac Jovan, prosvećen Duhom Svetim, dao je  ovakav predlog iz dva razloga, prvi jer upravo na praznik Sv. Simeona započinje nova Školska godina po Crkvenom kalendaru, a i nova Crkva izgledaće kao Stolp na kom je svoje isposničke dane provodio ovaj Svetitelj.

Planirano je da svi đaci iz lazničke Parohije, a i šire sa svojim učiteljima i profesorima, za taj dan dođu u  novu lazničku svetinju, gde bi se svima njima čitale molitve za zdravlje i sretne i Bogougodne školske dane, kada bi se i služila Sveta liturgija.

Sve ove deje, planove i zamisli blagoslovio je Episkop braničevski Ignatije, radujući se kako je i sam naglasio ovoj Bogonadahnutoj i Blagoslovenoj ideji.

Sam Paraklis (Crkvica, Pirg, Stolp) biće izgrađena na jednom jedinom kamenom stubu, Crkva će biti izgrađena od drvene građe iz 19. veka, a ukupna visina biće između 16 i 17 metara, što iziskije velike građevinske poduhvate, i vešte ruke crkvenih graditelja i neimara.

Započeti su radovi na iskopavanjima za „noseće stope i tkzv. šape“, koje će biti ukopane duboku u zemlju, da bi statički kvalitetno izdržale visinske konstrukcije od skoro 20 metara sa kupolnim krstom.

Potpuni završetak radova očekuje se u proleće 2021. godine, kada se očekuje i episkop na osveštanju Crkvenog freskopisa i Paraklisa Sv. Simeona stolpnika.

Autor: RTV Biser, Izvor: Crkva Svetog Georgija Laznica