Zbog zagušenja telefonskih poziva i nepotrebnog čekanja na uspostavljanje veze sa Dispečerskim centrom, jer često više komšija iz jedne zgrade pokušava da prijavi isti poremećaj, apeluje se na korisnike usluga JP „Toplifikacija“ Požarevac da do zvaničnog početka grejne sezone prijavljuju isključivo kada cele zgrade nisu snabdevene toplotnom energijom na broj telefona Dispečerskog centra 0800-105-104 (opcija 2) i da to čine upravnici zgrada ili predsednici kućnih saveta.

Pixabay