Saopštenje Stranke slobode i pravde Požarevac prenosimo u celosti.

Već treći put zaredom na mesto vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Toplifikacija u Požarevcu postavljen je Slaviša Stojković, jedan od tri poverenika Požarevačkog SNS-a. I ovoga puta bez objavljivanja biografije i referenci, i ovoga puta uz flagrantno kršenje Zakona o javnim preduzećima koji propisuje da period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine, te da isto lice ne može biti imenovano dva puta za vršioca dužnosti direktora.

Međutim, problem je izgleda veći, jer je upitno da li v.d. direktor uopšte ispunjava uslove predviđene članom 25. Zakona o javnim preduzećima što objašnjava skrivanje biografije i referenci i održavanje v.d. stanja u ovom javnom preduzeću već
dve pune godine.

Dakle, da je skupštinska odluka protivzakonita više je nego jasno, no ostaje nejasno da li lokalni SNS nema adekvatnih kadrova ili konstantnim kršenjem zakona žele da pokažu da su iznad pravnog poretka i protiv vladavine prava.

Zato podsećamo da su predizborna obećanja lokalnog SNS-a upravo bila usmerena na poštovanje zakona, vladavinu prava i borbu protiv korupcije od čega su kako se i na ovom primeru pokazuje u potunosti odustali.

Postavljanje partijskih kadrova bez potrebnog znanja i referenci protivno zakonu svakako urušava stabilnost lokalnih javnih preduzeća pa postoji opasnost da kao i EPS budu pretvorena u gubitaše čije će gubitke pokrivati građani enormnim cenama
njihovih usluga.

Zato zahtevamo od gradonačelnika Saše Pavlovića koji je odgovoran za zakonitost odluka Gradskog veća, da konačno omogući poštovanje zakona u cilju poništenja protivzakonite odluke o izboru v.d. direktora JP Toplifikacija i raspisivanje javnog
konkursa radi izbora direktora ovog javnog preduzeća.