Rok za verifikaciju naloga na portalu eUprava ističe 1. jula 2020. godine. Verifikacija profila potrebna je kako bi se unapredila bezbednost naloga u skladu sa važećom regulativom Srbije, navode iz ove uprave.

Pixabay

„Molimo Vas da do navedenog roka priložite validan identifikacioni dokument kako biste verifikovali Vaš profil, u suprotnom Vaš nalog će biti obrisan“navodi se na sajtu eUprave.
Korisnici čiji nalozi budu obrisani, već 1. jula mogu izvršiti ponovnu registraciju uz prilaganje validnog identifikacionog dokumenta.
Kako možete da verifikujete profil:
1. Potrebno je da odete na Portal eUprava na adresi www.euprava.gov.rs.
2. U gornjem desnom uglu izaberite opciju prijavljivanja i unesite Vaše korisničko ime i lozinku.
3. Nakon uspešne prijave pojaviće Vam se u gornjem delu prozora obaveštenje. Kliknite na reč „adresi“.
4. Nakon toga otvoriće Vam se prozor gde je potrebno je da priložite očitanu, skeniranu ili fotografisanu ličnu kartu ili pasoš. Ukoliko prilažete ličnu kartu obavezno je da fotografišete obe stranice lične karte.
5. Nakon što priložite identifikacioni dokument, tehničkoj službi je potrebno najviše 24 časa da ga provere i da verifikuju profil o čemu će Vas obavestiti putem elektronske pošte. Ukoliko Vaš zahtev bude odbijen, dobićete obaveštenje sa tačnim razlogom odbijanja, te je potrebno da ponovite postupak do navedenog roka.
Ukoliko imate dodatna pitanja pišite na Kontakt.