Zahvaljujući Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja urađena je rekonstrukcija na Osnovnoj školi „Jovan Šerbanović“ u Ranovcu. Radovi su u potpunosti finansirani od strane Ministarstva i iznosili su oko 8.000.000,00 dinara.

Foto: petrovacnamlavi.rs

Od samog početka korišćenja školske zgrade javili su se problemi sa prokišnjavanjem jer krovni pokrivač nije urađen na adekvatan način. Već duži niz godina prokišnjavale su četiri učionice, dva kabineta, školska biblioteka i sportska sala. Rekonstrukcijom krova osigurani su bezbedni uslovi za boravak dece u školi i pohađanje nastave, a sprečeno je i uništavanja opreme i materijalno – tehničkih resursa koji se nalaze u prostorijama koje prokišnjavaju.

Ovim povodom, danas su školu posetili zamenik predsednika opštine Goran Ristić i zamenik predsednika Skupštine opštine Dragan Marinković. Direktorka škole, Sanja Stjepanović istakla je da je ovo primer dobre prakse prepoznavanja potreba i potencijala škole od strane jedinice lokalne samouprave, i na taj način, davanja doprinosa u sprečavanju odlaska mladih i učenika iz seoskih sredina.

U narednom periodu, školu „Jovan Šerbanović“ očekuje i rekonstrukcija poda u fiskulturnoj sali.

Izvor: petrovacnamlavi.rs