Gradska izborna komisija u Požarevcu sednici donela je Rešenje o proglašenju izborne liste VLAŠKA STRANKA – LJiljana Ugrinović, koju je, 28. aprila 2024. godine u 20,26 časova, podnela politička stranka VLAŠKA STRANKA za izbore za odbornike Skupštine Grada Požarevca, raspisane za 2. jun 2024. godine.

Prilikom donošenja Rešenja o proglašenju izborne liste, Gradska izborna komisija u Požarevcu je prethodno donela Rešenje kojim je utvrđeno da izborna lista VLAŠKA STRANKA – LJiljana Ugrinović ima položaj izborne liste nacionalne manjine u smislu Zakona o lokalnim izborima na izborima za odbornike Skupštine Grada Požarevca, raspisanim za 2. jun 2024. godine.

Ovlašćeno lice podnosioca ove izborne liste je uz Izbornu listu, u skladu sa članom 75. stav 2. Zakona o lokalnim izborima, podnelo predlog da se Izbornoj listi utvrdi da ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Ovlašćeni podnosilac ove izborne liste je, takođe, prilikom podnošenja izborne liste, podneo i Program, Statut i dokaz o političkom delovanju na predstavljanju i zastupanju interesa nacionalne manjine i zaštite i poboljšanju pripadnika nacionalne manjine VLAŠKE STRANKE.

Prilikom razmatranja pitanja da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za proglašenje izborne liste, Gradska izborna komisija u Požarevcu je, kao prethodno pitanje, razmatrala da li podneta izborna lista ispunjava uslove da bude proglašena kao izborna lista nacionalne manjine, u smislu člana 75. i 77. Zakona o lokalnim izborima. U tom smislu, u skladu sa članom 75. stav 4. Zakona o lokalnim izborima, konstatovano je da je VLAŠKA STRANKA pod rednim brojem 53. u Izvodu iz Registra političkih stranaka, koji vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, registrovana kao politička stranka vlaške nacionalne manjine i da je osnovni cilj njenog podnošenja predstavljanje i zastupanje interesa vlaške nacionalne manjine. Osim toga, konstatovano je da, prema poslednjem popisu stanovništva iz 2022. godine, na teritoriji Grada Požarevca žive pripadnici vlaške nacionalne manjine i da ne čine više od 50% od ukupnog broja stanovnika, čime je ispunjen uslov iz člana 75. stav 5. Zakona o lokalnim izborima. Gradska izborna komisija u Požarevcu je zaključila, takođe, da iz same Izborne liste ne proističu osnovi sumnje u to da je Izborna lista sačinjena u cilju izigravanja zakonom definisanog prava nacionalnih manjina na kandidovanje i učestvovanje na izborima pod privilegovanim uslovima.

Na osnovu svega iznetog, proglašena je druga lista za izbore za odbornike Skupštine Grada Požarevca koji su raspisani za 2. jun 2024. godine.