Prijave za osnivanje firmi u Srbiji od 17. maja isključivo elektronski

Prijave za osnivanje privrednih društava, koje se upućuju Agenciji za privredne registre (APR), od 17. maja podnose se isključivo u elektronskom obliku, objavilo je Ministarstvo privrede.
person using MacBook Pro
Foto: Unsplash
– U skladu sa izmenama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre iz 2021. godine, koje je iniciralo Ministarstvo privrede, APR je u obavezi da prijave za osnivanje privrednog društva prihvata isključivo u elektronskoj formi, što je u skladu i sa konceptom e-Uprave i digitalizacije poslovanja celokupne privrede – navodi se u saopštenju.
Ovo praktično znači da više neće postojati mogućnost da se Agenciji za privredne registre prijava za osnivanje privrednog društva podnese u papirnoj formi.