Vlada Republike Srbije objavila je Javni poziv preko Republičke direkcije za robne rezerve o pomoći poljoprivrednim proizvođačima o besplatnoj raspodeli merkantilnog kukuruza.

Pile of Sweet Corns

Foto: Pexels

Besplatna raspodela merkantilnog kukuruza je ostvariva za uzgajivače mlečnih krava od 1-50 grla starosti od 24 meseca i više:

-koji su upisani u registar poljoprivrednog gazdinstva i nalaze se u aktivnom statusu,

-upisani u bazu podataka o obeležavanju životinja i u ovoj bazi imaju od 1-50 mlečnih krava u svom vlasništvu ili u vlasništvu člana njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

-nije u zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po pravu prečeg zakupa,po bilo kom osnovu,

– je ostvario pravo na premiju za mleko u 2021.godini,u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi.

Uzgajivači mlečnih krava imaju pravo na dodelu najviše 240kg merkantilnog kukuruza po jednoj mlečnoj kravi.

Opština Veliko Gradište će izaći u susret uzgajivačima koji ostvare pravo da dobiju merkantilni kukuruz prilikom transporta istog.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, Marini Ranić,,kancelarija broj 37 ili na telefon 063/8189808