Počela druga godina projekta EKOOPŠTINA

Ambasada Francuske u Srbiji i njeni partneri: Institut Veolia, Saint-Gobain, Veolia, Decathlon, NALED i SKGO, Wiener Stadistsche, Ministarvo rudarstvo i energije i delegacije Evropske unije, zajednički su otvorili druga izdanje konkursa „Ekoopština”.

Foto: Nika Veselinov

 

Francusko-srpska platforma za saradnju na izazovima održivog grada, kroz identifikaciju dobre prakse razvijenih na lokalnom nivou u Srbiji kao i u Francuskoj, biće predstavljena tokom seminara organizovanim za lokalne zajednice u Srbiji. Ovi seminari će se održati u Beogradu i Nišu 27. aprila ,,Održivo upravljanje otpadom i energetska obnova”, 10. maj ,,Održiva mobilnost”,  25. maj ,,Održivo upravljanje vodama” i 6. jun za ,,Energetska efikasnost”. U oktobru je dodela nagrada kojom će biti nagrađeni pobednici novog izdanja.

Konkurs je otvoren za sve gradove i opštine sa manje ili više od 40 000 stanovnika u 4 kategorije (upravljanje otpadom, održivo upravljanje vodom, energetska efikasnost zgrada, pametni gradovi) na kojem će biti nagrađeno ukupno 8 srpskih opština koje će biti pozvane na studijska putovanja u Francusku. Konkurs je otvoren za sve nastavnike i učenike u Srbiji koji rade na zaštiti životne sredine.

Pozvani su svi gradovi i opštine Srbije da učestvuju na seminarima i da svoje projekte prijave do 30. juna 2023. godine.

,,Ponosni smo na rezultate prvog izdanja kada smo dobili 60 prijava iz srpskih zajednica, što pokazuje veliko interesovanje, i 35 prijava iz škola. Poželeli smo dobrodošlicu za više od 350 izabranih zvaničnika i tehničara iz srpskih lokalnih vlasti tokom naša 4 tehnička seminara organizovana u 2022. Ovo su ohrabrujući rezultati i ilustruju našu ambiciju da Ekoopština bude platforma za saradnju u pogledu životne sredine i održivog grada koji promoviše aktere zelenije Srbije i jača veze između srpske i francuske zajednice. Želimo da naš projekat učinimo vektorom saradnje i evropskih integracija oko pitanja životne sredine koja utiču na svakodnevni život građana Srbije. Posebno nam je zadovoljstvo da učvrstimo naše partnerstvo sa delegacijom Evropske unije označavanjem Ekoopštine delom kampanje „We Care“ i programa „EU za Tebe“. Za ovo drugo izdanje, ambicija nam je da nastavimo naše delovanje u službi srpske zajednice i srpske omladine. Ono što želimo je da sve više lokalnih zajednica i škola učestvuje na našem takmičenju kako bismo mogli da idemo napred i da pomerimo Srbiju u njenoj zelenoj agendi” rekao je Nj.E. Pjer Košar, ambasadora Francuske u Srbiji.

,,Cilj Vlade Srbije i Ministarstva rudarstva i energetike je energetska sigurnost za naše građane i privredu. Donoseći strateške odluke o budućim ulaganjima u energetski sektor polazimo upravo od neraskidive veze energetike i ekologije, i kada govorimo o novim kapacitetima, govorimo pre svega o zelenoj energiji. Nastojimo da kroz značajne subvencije olakšamo našim građanima da budu energetski efikasniji, troše manje energije tako što će zameniti vrata i prozore, uraditi izolaciju fasade, zameniti kotlove energetski efikasnijim. Do sada je država za te namene izdvojila 2,6 milijardi dinara za 20.000 domaćinstava, a nedavno smo obezbedili  dodatna sredstva za mere povećanja energetske efikasnosti u domaćinstvima, u iznosu od oko 70 miliona evra. Plan je da javni poziv bude raspisan u drugoj polovini 2023, a očekujemo da ćemo tim sredstvima moći da subvencionišemo oko 80.000 domaćinstava. Prethodni konkurs  Ekoopština pokazao je da na nivou opština i gradova ima mnogo  kvalitetnih ideja i projekata, pokazao je bogatstvo dobrih praksi na lokalnom nivou, ali i veliku motivisanost najmlađih, naše dece, da rade na unapređenju zaštite životne sredine i racionalnijoj potrošnji električne energije” rekla je Dubravke Ðedović, ministarka rudarstva i energetike.

Generalni sekretar SKGO-a Nikola Tarbuka podsetio je da je ova inicijativa važan element saradnje sa Ambasadom Francuske. Opštine Srbije održavaju tradicionalnu vezu sa opštinama Francuske i u Lionu će se organizovati sastanak na kome će se razgovarati o pitanjima saradnje dve zemlje, kao i o ekonomskim pitanjima, obrazovanju i nauci. Ekologija je jedna od tema, uz energiju i održivu mobilnost, za koju je SKGO veoma vezan.

,,Kompanija Saint-Gobain je sa zadovoljstvom ponovo podržala projekat koji ima za cilj podizanje svesti kod stanovništva. Naša inovativna rešenja, energetski efikasna koja čuvaju životnu sredinu komplementarna su sa projektom EKOOŠTINA. Poznat je naš slogan,,Making the world a better home” i u skladu sa tim posmatramo i projekt ,,Ekoopština“, jer ono što danas uradimo biće bolje za budućnost“ rekao je Vladan Ilić, generalni direktor Saint-Gobain za Srbiju.

Slobodan Krstović, direktora za održivi razvoj NALED-a istakao je da je organizacija srećna što je ponovo deo projekta Ekoopština. Održivi razvoj i digitalizacija su horizontalne teme koje su prioriteti. Teme otpada u vodi i vazduhu su u fokusu srpskih gradova, a Naled formira studijske grupe sa gradovima na temu otpada i kvaliteta vode. Ekoopstina je projekat koji može da pokaže moguća rešenja.

Filip Tjel generalni direktor Veolia Srbija je rekao da sa zadovoljstvom nastavljaju saradnju sa Ekoopstinom i da je to odlična platforma za prenošenje znanja o temama koje su u srcu poslovanja kao što je voda, energija i upravljanje otpadom. Njihov cilj je da promovišu saradnju, da ubrzaju razmenu znanja i primenu novih i inovativnih tehnika kao što je Vinča, sa reciklažom građevinskog otpada gde proizvode agregate. ,,Realizuje se prva energetska proizvodnja iz otpada i omogućava snabdevanje grada Beograda električnom i toplotnom energijom, odnosno 30.000 domaćinstava električnom energijom i 60.000 toplotnom energijom” ističe Tjel.

Nebojša Grbušić, direktor Water solutions and technologies Veolia Srbija kaže da su rezultati i aktivnosti više nego pozitivni i da na taj način promovišu razmenu između srpskih i francuskih gradova. Veolia radi širom sveta i želi da ojača zajednice i unapredi potencijal.

Ivana Đurišić, korporativni PR menadžer Wiener Stadtische osiguranja a.d.o. Beograd sa ponosom ističe partnerstvo na projektu Ekoopština, jer kompanija želi da prati i podrži napore razmene iskustava i znanja i operativne ekspertize u pogledu životne sredine. Cilj je da se obezbedi budućnost za naredne generacije i podrži projekat u kontekstu održive mobilnosti, kao što je biciklizm u gradu Nišu gde su izgradili biciklističke stanice.

Katarina Jovanović, direktorka Decathlon-a za Beograd i članica žirija za kategoriju ,,Zelene škole” ističe da kao sportska kompanija, imaju za cilj da zaštite jezera i planine kako bi deca mogla da uživaju i da se bave sportom u prirodi. Do sada su sproveli akcije podizanja svesti dece o životnoj sredini, a za konkurs Ekoopština doniraće opremu za pobedničke škole.