Najveća manifestacija za zaštitu i promociju dečijih prava Dečija nedelja, ove godine obeležava se pod sloganom “Šta detetu treba da raste do neba”.

Foto: RTV Biaer

Dečija nedelja počinje u ponedeljak, 3. oktobra i traje sve do nedelje, 9. oktobra.

Ciljevi Dečije nedelje su:

• skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;
• ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece, i ostvarivanju njihovih prava;
• prezentacija do sada postignutih rezultata;
• ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece;
• podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava, i optimalni razvoj svakog deteta;
• promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču;
• pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava.