ED Distribucija Požarevac obaveštava potrošače o planskim isključenjima struje.

Foto: Pixabay

Golubac 09.05.2022. 08:00 15:00 Redovna godišnja revizija: Golubac i seoska naselja: Dobra, Brnjica, Radoševac, Sladinac, Bikinje, Barič, Miljević, Usije, Vinci, Maleševo, Kudreš, Žitkovica, Snegotin, Dvorište, KrivačaiVojilovo
Veliko Gradište 10.05.2022. 08:30 11:00 deo  Sirakova koji se napaja iz TS Sirakovo Era
Veliko Gradište 10.05.2022. 11:00 14:00 deo Sirakova koji se napaja iz limene trafostanice Sirakovo
Požarevac 10.05.2022. 09:00 13:00 deo ulice Vojske Jugoslavije od ulice Ž.Cvejića prema gradu
Požarevac 11.05.2022. 09:00 14:00 deoD ragovca
Golubac 11.05.2022. 09:00 13:30 vikend naselja Ridan i Livadica
Veliko Gradište 11.05.2022. 08:30 11:00 deo Sirakova koji se napaja iz trafo stanice Sirakovo kula
Veliko Gradište 11.05.2022. 11:00 14:00 deo Sirakova  koji se napaja iz rešetkaste stubne trafo stanice Sirakovo

U slučajulošihvremenskihuslovaradovimogubitiodloženi