ED POŽAREVAC planira islkjljučenja električne energije od 7. do 10. novembra 2022. godine.

Foto: RTV Biser

Žabari 07.11.2022. 08:00 15:00 deo Vlaškog Dola prema Poljani
Požarevac 07.11.2022. 08:00 14:00 deo Hajduk Veljkove kod treće visinske zone
Kučevo 07.11.2022. 09:00 14:00 Ravnište i Ceremošnja
Petrovac 07.11.2022. 09:00 14:00 Dubočka, Starčevo
Petrovac 08.11.2022. 09:00 14:00 deo Lopušnika
Petrovac 08.11.2022. 09:00 14:00 Bošnjak
Golubac 09.11.2022. 08:00 14:00 deo Golupca – Projište
Žabari 09.11.2022. 08:00 15:00 deo Vlaškog Dola prema Poljani
Kučevo 07.11.2022. 08:00 15:00 Velika Bresnica – deo prema ul Ilindanska
Petrovac 09.11.2022. 09:00 14:00 Moše Pijade, 19. Srpske udarne brigade, Predraga Markovića Alimpija, Jagoša Simovića
Kučevo 09.11.2022. 09:00 14:00 Voluja i Brodica
Žabari 10.11.2022. 08:00 15:00 Vlaški Do
Golubac 10.11.2022. 08:30 13:30 vikend naselja Ridan i Livadica
Žabari 10.11.2022. 09:00 11:00 Aleksandrovac, Vlaški Do, Oreovica, Simićevo, Točka, Tićevac, Svinjarevo, Mirijevo, Polatna, Sibnica
Petrovac 10.11.2022. 09:00 11:00 Rašanac, Mala i Velika Slana, Manastirica, Dubočka, Starčevo, Orljevo i Veliki Popovac
Malo Crniće 10.11.2022. 09:00 11:00 Veliko i Malo Crniće, deo Salakovca, Batuša, Kalište, Toponica, V.Selo, Vrbnica, Kula, Kobilje, Kobilje Divan, Kravlji Do, Šljivovac, Aljudovo, Boževac, Crljenac
Kučevo 10.11.2022. 09:00 14:00 Neresnica, Duboka, Radenka
Požarevac 10.11.2022. 09:00 14:00 deo ulice Starine Novaka
Petrovac 10.11.2022. 09:00 14:00 Busur

U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi