Građani opštine Petrovac na Mlavi glasaće na 50 biračkih mesta i biraju između 4 izborne liste.

Vikipedija

Birališta: Dom kulture Bistrica, Dom kulture Bošnjak, OŠ Burovac, OŠ Busur, OŠ Busur, Dom kulture Vezičevo, Bivša Žikina kafana „Tiha noć“, Veliko Laole, OŠ Veliko Laole, OŠ Veliko Laole, OŠ Veliki Popovac, MZ Veliki Popovac, OŠ Vošanovac, Dom kulture Vitovnica, OŠ Dobrnje, Dom kulture Dubočka, Dom kulture Ždrelo, Dom kulture Zabrđe, Dom kulture Kamenovo, Mesna kancelarija Kladurovo, Dom kulture Knežica, OŠ Krvije, Dom kulture Leskovac, Dom kulture Lopušnik, MZ Malo Laole, MZ Manastirica, OŠ Melnica, Dom kulture Melnica, Dom kulture Oreškovica, Dom kulture Orljevo, Dom kulture Pankovo, Lokal preko puta „Borca“, Petrovac na Mlavi, Srpskih vladara br. 406, Bivši Zavod za zapošljavanje Petrovac na Mlavi, Davorjanke Paunović br. 20, Opština Petrovac na Mlavi, Kancelarija br. 6, Petrovac na Mlavi, Srpskih vladara br. 165, Stara OŠ Petrovac na Mlavi, Srpskih vladara br. 119, Stara OŠ Petrovac na Mlavi, Srpskih vladara br. 119, Dom penzionera Petrovac na Mlavi, 8. oktobra br. 2, Gimnazija Petrovac na Mlavi, Mlavska br. 14, Dom kulture Ranovac, Bivša zgrada zemljoradničke zadruge Ranovac, Nova Osnovna škola Ranovac, Dom kulture Rašanac, MZ Stamnica, Dom kulture Stamnica, Dom kulture – čitaonica Starčevo, OŠ Tabanovac, OŠ Trnovče, OŠ Ćovdin, Čitaonica Ćovdin, Dom kulture Šetonja, Dom kulture Šetonja.

Biračka mesta se zatvaraju u 20 časova.

Autor: RTV „Biser“