Delegacija Evropske unije u Srbiji i National Geographic Srbija organizuju konkurs za najbolju socijalno angažovanu fotografiju nastalu u Srbiji. Fotografije treba slati u periodu od 1. septembra 2020. do 20. oktobra 2020. na elektronsku adresu takmicenje@euinfo.rs.

NG

Tema konkursa je socijalno angažovana fotografija u Srbiji. U vreme izazova koje je donela pandemija izazvana virusom COVID-19 i koja je za posledicu donela socijalnu izolaciju, zabrinutost za sopstveno i zdravlje najbližih kao i ekonomsku neizvesnost koja je uticala na sve građane Srbije, pozivamo vas da nam pošaljete fotografije koje ste zabeležili u vašem okruženju, dnevnike iz izolacije ili karantina, svakodnevice itd.

Konkurs je otvoren za:

– sve punoletne građane sa boravištem u Srbiji;

– projekte iz sektora kulture, demokratije, ljudskih prava i socijlne inkluzije, odnosno za projekte koji se bave socijalnim pitanjima, a koje podržava Evropska unija u Srbiji.

Stručni žiri će odabrati i tri najbolje fotografije nagraditi vaučerima za kupovinu foto opreme u vrednosti od:

– prva nagrada – 1.000 evra;

– druga nagrada – 500 evra;

– treća nagrada – 300 evra.

Žiri će dodeliti i „Specijalnu nagradu žirija za najbolju fotografiju EU projekta u Srbiji“.

Stručni žiri će izabrati 15 najboljih fotografija (uključujući  i tri nagrađene), kao i pet najboljih fotografija pristiglih od autora sa EU projekata koje će biti objavljene u štampanoj i elektronskoj publikaciji EU Info Centra kao i na veb stranicama i nalozima na društvenim mrežama Delegacije EU u Srbiji. Prvonagrađena fotografija biće objavljena u srpskom izdanju časopisa National Geographic. Izložba najboljih fotografija biće održana tokom 2020. ili 2021. godine u zavisnosti od zdravstvene situacije i u skladu sa merama i propisima u vezi sa okupljanjem na javnim mestima tokom pandemije.

Ukoliko nemate profesionalni foto-aparat nemojte da brinete jer će naš žiri uzimati u obzir i fotografije načinjene mobilnim telefonom!

Fotografije poslate nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

VAŽNO: Detaljna pravila i uslovi učešća u konkursu

Delegacija Evropske unije u Srbiji i National Geographic Srbija organizuju konkurs za najbolju socijalno angažovanu fotografiju u Srbij „Čovek u fokusu“. Uslovi učešća u konkursu su sledeći:

  1. Kotizacija i organizacija. Učešće na konkursu je besplatno. Konkurs je otvoren za sledeće učesnike:

– sve punoletne građane sa boravištem u Srbiji;

– projekte iz sektora kulture, demokratije i ljudskih prava i socijlanom inkluzijom, odnosno projekti koji se bave socijalnim pitanjima, a koje finansira Evropska unija u Srbiji.

Fotografije treba slati u periodu od 1. septembra 2020. do 20. oktobra 2020. na elektronsku adresu takmicenje@euinfo.rs. Fotografije poslate nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

  1. Tema fotografije i ocena žirija

Tema konkursa je socijalno angažovana fotografija u Srbiji (npr, foto dnevnici tokom vanrednog stanja/pandemije, socijalni nemiri, položaj pripadnika ranjivih grupa tokom pandemije, migranti, itd.). Žiri će nagraditi tri najbolje fotografije koje su poslali građani Srbije i uručiti „Specijalnu nagradu žirija za najbolju fotografiju EU projekta u Srbiji“.

Nagrade su: vaučeri za kupovinu foto opreme u vrednosti od 1.000 evra (prva nagrada), 500 evra (druga nagrada) i 300 evra (treća nagrada); žiri će dodeliti i specijalnu nagradu (diplomu) za najbolju fotografiju EU projekta u Srbiji; 15 najboljih fotografija (uključujući  i tri nagrađene), kao i pet najboljih fotografija koje su poslali EU projekti u Srbiji biće odštampano i predstavljeno na izložbi kada COVID-19 mere bezbednosti to budu dozvolile. Ovih 20 najboljih fotografija biće objavljeno u štampanoj i elektronskoj publikaciji EU info centra, ali i na veb stranicama i nalozima na društvenim mrežama Delegacije EU u Srbiji i EU info centra. Prvonagrađena fotografija biće objavljena u srpskom izdanju časopisa National Geographic. Odluka žirija je konačna! Eksplicitno digitalno obrađene fotografije, kao i fotografije koje nisu snimljene u Srbiji neće biti prihvaćene. Pobedničke fotografije sa ranijih takmičenja i fotografije starije od tri godine će takođe biti diskvalifikovane.

  1. Fotografije

Maksimalan broj fotografija po učesniku/fotografu/projektu je četiri (4). U obzir dolaze fotografije u boji, kao i crno-bele, u digitalnom formatu (podnete putem gore navedene elektronske pošte), dok štampane fotografije i fotografije u panorama formatu neće biti uzete u razmatranje. Imajte u vidu da je vrhunski tehnički kvalitet presudan kako bi fotografija bila nagrađena. Minimalna rezolucija fotografija u digitalnom formatu: 6 megapiksela (rezolucija 3,000 x 2,100 piksela).

Fotografije u digitalnom formatu treba slati kao:

– „fajl visoke rezolucije“: jpeg format najvišeg kvaliteta (npr. sačuvan u Adobe Photoshop-u, kvalitet nivoa 12).

Naziv fajla mora sadržati ime fotografa te naziv i broj fotografije (1-4) (primer: PetarPetrovic_ImeFotografije_MestoFotografisanja_1.jpg).

  1. Digitalna obrada

Visoko vrednujemo fotografije koje nisu digitalno poboljšane; zato su zabranjene fotografije koje su naknadno obrađene. Dozvoljena je upotreba standardnih procesa obrade fotografija (npr. tonska vrednost, kontrast, osvetljenost, boja, intenzitet, temperatura svetlosti), minimalno čišćenje fotografija (poput uklanjanja prašine i mrlja sa sočiva) te izrezivanje fotografija, pod uslovom da se ne menja ono što je na fotografiji. Preterano izrezivanje fotografija može znatno smanjiti rezoluciju. Drugim rečima, ono što je snimljeno u datom trenutku mora biti verno prikazano na fotografiji. Višestruka ekspozicija je dozvoljena samo ako su fotografije napravljene na istom mestu u minimalnom vremenskom razmaku. Kompozicije nekoliko različitih fotografija ili materijali preuzeti iz različitih fotografija, „sandwich“ fotografije, te fotografije koje su na bilo koji način sastavljene iz više slika (poput tehnike HDR, pripojene panorame, itd) će biti diskvalifikovane. Naknadno dodavanje ili brisanje ljudi, objekata, delova životinja, biljaka, neželjenih elemenata, itd, sa fotografija takođe nije dozvoljeno. Organizatori zadržavaju pravo da od fotografa zatraže RAW fajl. Kada su u pitanju nagrađene fotografije, ovo će biti obavezno kao dokaz autentičnosti, kao i za štampu. Sve poslate fotografije ne smeju da sadrže oznake, potpis, inicijale, okvire, bordure, logotipe ili bilo koju drugu referencu koju je učesnik sam dodao.

  1. Spisak fotografija

Podnesci moraju da sadrže spisak fotografija na engleskom ili srpskom jeziku; spisak sa osnovnim informacijama o podnetim fotografijama mora biti dostavljen u zasebnom dokumentu, poput PDF ili WORD fajla. Osim imena i prezimena, adrese elektronske pošte i adrese prebivališta fotografa, naziva i broja fotografije (1 do 4), ovaj spisak mora sadržati i opis fotografije uključujući sledeće informacije: datum kada je fotografija napravljena, fotoaparat i objektiv/mobilni telefon koji su korišćeni, lokaciju i dalje informacije poput ekspozicije, doba dana, okruženja, atmosfere…

  1. Digitalne fotografije slati na takmicenje@euinfo.rs. Maksimalni broj fotografija po učesniku je četiri (4) sa pratećim spiskom fotografija.
  2. Autorska prava, obaveze i objavljivanje

Autori fotografija (građani i EU projekti) moraju biti nosioci prava na fotografije prijavljene na konkurs. Fotograf zadržava autorska prava na fotografije u svakom trenutku, a njegovo/njeno ime će biti ispisano uz fotografiju svaki put kada je fotografija objavljena. Prijavom na konkurs, učesnici daju organizatoru pravo na besplatno korišćenje fotografija u sledeće svrhe:

– Izložbe koje se organizuju u okviru konkursa, a na kojima su izložene nagrađene fotografije i do 20 fotografija proglašenih za najbolje;

– Objavljivanje fotografija u štampanoj i elektronskoj publikaciji organizatora i na njihovim internet stranicama;

– Korišćenje fotografija u svrhu oglašavanja izložbi, kako u publikacijama organizatora tako i u štampi.

  1. Zaštita podataka

Podatke o takmičarima koristi samo EUINFONET u administrativne svrhe. Sa trećim stranama (npr. časopisima), podaci će biti razmenjivani samo u svrhe izveštavanja o ili objavljivanja pobedničkih fotografija. Učesnici učešćem u konkursu pristaju na pomenute uslove.

  1. Prava na fotografije ne mogu polagati agencije ili izdavači

Organizatori ne prihvataju nikakvu odgovornost za potraživanja trećih strana kao ni za oštećenje ili gubitak fotografija.

  1. Žiri se sastoji od pet (5) članova i čine ga:

– Marko Đurica, fotoreporter (Reuters);

– Aleksandar Kelić, docent, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu;

– Igor Rill, urednik, National Geographic Srbija;

– David Pujado, Belgrade Photo Month;

– Daliborka Nikolić, EU info centar.

Molimo vas, pročitajte detalje o odricanju od odgovornosti pre slanja fotografija:

Ovim potvrđujem da fotografija koju prijavljujem na konkurs za najbolju socijalno angažovanu fotografiju u Srbiji „Čovek u fokusu“ jeste moje originalno delo i da niko ne polaže autorska prava na njega te da ako polaže, da sam ja njihov jedini nosilac. Ovu fotografiju prilažem kao izraz sopstvene kreativnosti i razumem da će ona biti objavljena kao moje originalno delo sa mojim autorskim pravima. Razumem da će moja prijava biti predmet razmatranja pre nego bude prihvaćena na konkurs. Ukoliko je moja fotografija uvredljiva, na veštački način poboljšana, ukoliko predstavlja studijsku fotografiju, animaciju ili je niskog kvaliteta, razumem da može biti diskvalifikovana. Pre objavljivanja pobednika na internet stranicama Delegacije Evropske unije u Srbiji i EU info centra, oni će biti obavešteni o ishodu konkursa putem elektronske pošte.

Autor: Nacionalna geografija Srbija