Izmene pravilnika o programu završnog ispita o osnovnom obrazovanju objavljen je u ponedeljak, i njemu su definisani određeni rokovi.

Foto: Pixabay

Učenici osmog razreda sada imaju mogućnost da umesto pet predmeta, koji su imali ranije, izaberu jedan predmet koji će polagati.

Učenici mogu do 30. decembra ove godine da se opredele koji će predmet polagati na završnom testu u okviru kombinovanog testa na kraju osmogodišnjeg školovanja, a to će moći na dva načina. To mogu ičiniti odlaskom u školu i popunjavanjem formulara kod odeljesnkog satrešine ili direktora škole, a druga varijanata je elekstronskim putem“.

Izbor trećeg predmeta može da se prijavi elektronski na portalu „Moja srednja škola“ gde će imati mogućnost logovanja i u dogovoru sa roditeljima izabrati određeni predmet.

Samo u izuzetnim slučajevima učenici će imati mogućnost da do 1. februara promene prijavu, ako se neko predomisli da promeni predmet, ali to će moći samo odlaskom u školu“, i to samo jednom mogu da se predomisle i promene treći izborni predmet.

Bodovanja testova je takođe izmenjeno pravilnikom.

Ostaje bodovanje iz škole 60 bodova na uspeh, šesti, sedmi i osmi razred i ostaje 40 bodova sa završnog ispita. Maternji jezik i matematika bodovaće se sa po 14 bodova, a treći test će imati 12 bodova.