U Žagubici je u ponedeljak, 29. juna, održana 22. vanredna sednica Štaba za vanredne situacije kojom je predsedavao Predrag Ivković, zamenik komandanta Štaba za vanredne situacije opštine Žagubica.

Foto: zagubica.org.rs

S obzirom na to da je jedan deo teritorije Republike Srbije bio pogođen poplavom tokom juna meseca 2020. godine, i da je u više od 30 opština, na sednici Vlade RS, 26. juna,  doneta Odluka o proglašenju elementarne nepogode i vanredne situacije, prva tačka Dnevnog reda bila je analiza trenutniog stanja u opštini Žagubica po proglašenju vanrednog stanja na celoj teritoriji zbog nastupanja elementarne nepogode poplave.

Na sednici je doneta naredba da Opštinska uprava – Odeljenje za privredni i ekonomski razvoj, do daljnjeg ne izdaje ni građevinske, ni upotrebne dozvole za izgradnju ni jedne mini – hidroelektrane  na teritoriji opštine Žagubice, dok se ne sagledaju svi aspekti štetni ili korisni po opštinu Žagubica. Takođe se razgovaralo i o vodi za piće, koja je usled obilnih padavina zamućena i nije bakteriološki ispravna i može se koristiti samo za tehničku upotrebu,  i  o postavljanju cisterni na odgovarajuća mesta u Žagubici i Suvom Dolu, kako bi građani imali ispravnu vodu za piće.

Članovi Štaba za vanredne suituacije , doneli su  i zaključak da je  Komisija opštine Žagubica, formirana odmah po izlivanju reka i  proglašenju Vanrednog stanja u opštini Žagubica, popisala svu štetu na objektima.  Stoga će se, kako je navedeno, u najbržem roku, u saradnji sa Kancelarijom za Javna ulaganja, početi sa realizacijom upravnog  postupka i prikupljanjem dokumentacije, kako bi građani u zavisnosti od kategorije i oštećenja mogli da dobiju nadoknadu štete.

Izvor: zagubica.org.rs