Od 1. januara, svi privrednici moćiće da izvrše sve postupke registracije u Registru ponuđača potpuno elektronski, uz značajne uštede vremena i novca, jer više neće morati sve potvrde da prikupljaju lično sa različitih šaltera više državnih organa, stoji na sajtu Agencije za privredne registre.

Foto: Pixabay

 

Upisom u Registar, ponuđačima se znatno olakšava učešće na tenderima, dok je za naručioce olakšan pristup podacima na osnovu kojih mogu da provere firme sa kojima bi sklopile ugovor. Na osnovu dostupnih podataka iz Registra ponuđača, institucijama će biti na raspolaganju podaci na osnovu kojih mogu bolje da analiziraju stanje u sistemu javnih nabavki, radi daljih unapređenja.

To je saopšteno danas na brifingu za medije u Agenciji za privredne registre i istaknuto da je u registru tokom 2022. registrovano ukupno 14.585 pravnih lica. Prema istraživanju NALED-a, oko 60% ponuđača nalazi se van ovog registra.

Unapređenje registra deo je projekta „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“, koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), a sprovodi NALED.

„Unapređenjem Registra ponuđača, Agencija za privredne registre će od 1. januara omogućiti elektronsku registraciju i izdavanje rešenja, izvoda i potvrda za ponuđače, kao i jednostavniji pristup registrovanim podacima, koji privredi i drugim pravnim licima treba da olakšaju ovaj postupak. Siguran sam da će uvedene novine u postupku registracije i vođenju Registra ponuđača, uz postojanje ePortala za javne nabavke, obezbediti viši nivo pravne sigurnosti i transparentnosti i da će to ohrabriti sve ponuđače da se u većem broju upisuju u registar i učestvuju u postupcima javnih nabavki“, rekao je direktor APR-a Milan Lučić.

Prema istraživanju koje je danas predstavio NALED, više od polovine građana pozitivno ocenjuje novi sistem javnih nabavki. Broj onih koji su upoznati sa činjenicom da su se nabavke preselile u digitalno okruženje je više nego dupliran u odnosu na 2021. i čak 64% građana smatra da je novo rešenje unapredilo efikasnost i transparentnost, dok je u 2021. isto smatralo 47% stanovništva.

„Međutim, i dalje postoje segmenti koje je potrebno unapređivati, a to su konkurencija i potreba povećanja broja ponuda na tenderima, kojih je sada u proseku 2,5 po tenderu, kao i podsticanje naručilaca da umesto kriterijuma najniže cene koja je zastupljena u 95% tendera, prednost daju kvalitetu. Pored toga, rezultati u pogledu realizovanih zelenih i socijalnih javnih nabavki pokazuju da je njihova primena i dalje nedovoljno razvijena, a one su nesumnjivo efikasan alat za podršku zaštiti životne sredine i osetljivim grupama“, istakla je izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović.

Programski direktor organizacije „Transparentnost Srbija“ Nemanja Nenadić, u osvrtu na predstavljene rezultate, istakao je da je u narednom periodu prioritet da se smanji nepoverenje ponuđača i steknu uslovi da veći broj firmi ospori one nabavke za koje se sumnja da su nameštene.

Ovom prilikom predstavljena je i mobilna aplikacija ePortala za javne nabavke, koja je dostupna na Gugl prodavnici, a putem notifikacija pomaže ponuđačima da brže reaguju i ne propuste rokove kada postavljaju pitanja, podnose ponude, zahteve za zaštitu prava i sl. Takođe, predstavljena je i platforma za e-učenje na adresi www.lppp.rs, gde ponuđači i naručioci imaju priliku da se bolje upoznaju sa sistemom nabavki, kroz propise, mišljenja, smernice i priručnike.

Pogledajte infografiku – Nove elektronske usluge u Registru ponuđača, a izjave učesnika Novogodišnjeg brifinga o javnim nabavkama možete pogledati na You tube kanalu APR.