Belly 1434852 640

Novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju uvešće se definicija retkih bolesti, trudnice će zbog sprečenosti da rade ostvariti pravo na naknadu bez obzira na to da li su im uplaćeni zakasneli doprinosi, a pacijenti više neće morati da dostavljaju potvrdu o bolovanju poslodavcu, navodi se u Nacrtu novog zakonskog rešenje. Takođe, obračun naknada zarada će raditi Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), koji sada to samo kontroliše na osnovu podataka o uplaćenim porezima i doprinosima za pojedinačnog osiguranika.

Pixabay

„Na taj način izbegnuto je dvostruko vršenje obračuna naknade zarade i čitav postupak je pojednostavljen“, navodi se u obrazloženju.

Retke bolesti su „one koje pogađaju manje od pet ljudi na 10.000 stanovnika“, a uvođenje definicije te kategorije je osnov da Srbija dobije i registar lica obolelih od njh.

Takav registar bi potencijalno kasnije omogućilo bolje praćenje toka bolesti ili uvođenje dodatne zdravstvene zaštite za retke bolesti.

Predloženo je da osiguranice u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez obzira na to da li je uplaćen dospeli doprinos.

To bi uključivalo i pravo na naknadu zarade zbog privremene sprečenosti za rad, što nije slučaj prema važećem rešenju.

U Zakonu bi trebalo da bude izmenjen član koji se odnosi na potvrde o bolovanju, tako što osiguranik ili član njegove porodice neće morati da dostavlja potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad poslodavcu.

„Umesto njega, uz njegovu saglasnost, informaciju o privremenoj sprečenosti za rad, poslodavcu elektronskim putem će dostavljati izabrani lekar“, navodi se u predlogu

Javna rasprava je počela 4. februara i trajaće do 28. februara. U njoj mogu da učestvuju predstavnici državnih organa, javnih službi, predstavnici zdravstvenih ustanova, stručna javnost, udruženja i drugi zainteresovani učesnici.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo zdravlja analiziraće sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Nov Zakon stupio bi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivao bi se od 1. juna 2021. godine.

Izvor: novaekonomija.rs